زمان ورکشاپ ها

 آشنایی با چند و چون شبکه :  آقای حسین نصیری        دوشنبه 8/19 ساعت 16

 کاربرد ها و چند و چون زبان JAVA آقای نریمان امانی           سه شنبه 8/20 ساعت 12:15
آشنایی با دنیای طراحی وب   :   آقای علی حاج رضایی      چهارشنبه 8/21 ساعت 12
آشنایی با بازی سازی و مراحل آن :  آقای ابراهیم متقی              چهارشنبه 8/21 ساعت 16
/ 0 نظر / 19 بازدید